Ludzas luterāņu baznīcas muzikanti, [192-?],
Ludzas pilsēta
Ludzas Zemes ierīcības komiteja, [192-?],
Ludzas pilsēta
Ludza, [193-?],
Ludzas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1934-08-07,
Ludzas pilsēta
Pēteris Kercs, 1931-09,
Ludzas pilsēta
Bīskaps Jāzeps Rancāns, [193-],
Ludzas pilsēta
Ludzas dzelzceļa stacija, [193-?],
Ludzas pilsēta
Ludza. L. Tutina viesnīca, 1934,
Ludzas pilsēta
Ludza. Katoļu baznīca, [193-],
Ludzas pilsēta
Vasīlijs Nikolājevs, [196-],
Ludzas pilsēta
Mērnieks Voldemārs Jēpe, 1937,
Ludzas pilsēta
Paulīne un Voldemārs Jēpes, 1937,
Ludzas pilsēta
Jāņa Turkopula bēres , 1939,
Ludzas pilsēta