R. Blaumaņa istabas durvis Brakos, 1928,
Ērgļu pagasts