Tilžas katoļu baznīca, [193-?],
Tilžas pagasts
Tilžas katoļu baznīca, [193-?],
Tilžas pagasts