Zvārtavas muižas klēts, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas klēts, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas klēts, 2010,
Gaujienas pagasts
Ates dzirnavu muzejs. Rija, 2010,
Kalncempju pagasts
Ates dzirnavu muzejs. Rija, 2010,
Kalncempju pagasts
Ates dzirnavu muzejs. Rija, 2010,
Kalncempju pagasts
Aumeistaru muiža. Pulksteņklēts, 2010,
Grundzāles pagasts
Biksēres muižas klēts, 2010,
Sarkaņu pagasts
Cēsu pilsmuižas klēts, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsis. Klēts pie "Zīparu" mājām, 1931-1932,
Cēsu novads
Jumurdas muižas pils klēts, [193-],
Jumurdas pagasts
Kabiles muižas klēts, 2010,
Kabiles pagasts
Ķipēnu muižas klēts, 2010,
Katvaru pagasts
Liepas muižas klēts, 2010,
Liepas pagasts
Liepas muižas klēts, 2010,
Liepas pagasts
Liepas muižas klēts, 2010,
Liepas pagasts
Liepas muižas klēts, 2010,
Liepas pagasts