7.Bauskas latviešu strēlnieku pulks, [191-],
Bauskas pilsēta