Jēkabmiests. Kara piemineklis, [1927],
Jēkabpils
Krustpils, [192-],
Jēkabpils
Varnaviči. Piemiņas krusts, 2012,
Kaplavas pagasts
Krustpils pils, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils pils, [193-],
Jēkabpils
Krustpils pils un piemineklis, [193-],
Jēkabpils