Smiltene. Ķuzes saldumu veikals, [193-],
Smiltenes pilsēta