Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Gricgales lūgšanu nama ērģeles, [1934?],
Pilskalnes pagasts