Neretas katoļu baznīca, 2010,
Neretas pagasts
Neretas katoļu baznīca, 2010,
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca. Velves, 2010,
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca, 2010,
Neretas pagasts
Subates katoļu baznīca. Ērģeles, 2010,
Subates pilsēta