Dundagas luterāņu baznīca. Iekšskats, [193-],
Dundagas pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Ērģeles, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Dundagas baznīca. Iekšskats, [192-],
Dundagas pagasts