Sv. Trīsvienības Tukuma baznīca, [19--],
Tukuma pilsēta
Dundagas baznīcas ērģeles, [192-],
Dundagas pagasts