Madonas katoļu baznīca. Altāri, 2010,
Madonas pilsēta
Madonas katoļu baznīca, 2010,
Madonas pilsēta
Madonas katoļu baznīca, 2010,
Madonas pilsēta
Madonas katoļu baznīca, 1980,
Madonas pilsēta