Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-?],
Kokneses pagasts
Kazu grava, 2017-05-03,
Priekuļu pagasts
Rendas ūdenskritums, [197-?],
Rendas pagasts
Pērses kritums, [193-?],
Kokneses pagasts
Pļaviņas. Skanstnieku grava, [193-],
Pļaviņu novads
Ventas rumba, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ventas rumba, [1933],
Kuldīgas pilsēta
Zveja uz Ventas rumbas, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Pērses ūdenskritums, 1961,
Kokneses pagasts
Kuldīga. Ventas rumba, 1980-07,
Kuldīgas pilsēta
Pērses ūdenskritums, [195-],
Kokneses pagasts
Pērses ūdenskritums, [195-],
Kokneses pagasts