Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Līgatne, [193-],
Līgatnes pilsēta
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1934],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1935],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1927],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1935],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [193-],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, 1925,
Rendas pagasts
Ventas rumba, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Renda. Īvandes ūdenskritums, [193-],
Rendas pagasts
Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts