Jumpravmuižas mākslīgās pilsdrupas, [19--?],
Mežotnes pagasts
Jumpravmuižas mākslīgās pilsdrupas, [193-?],
Mežotnes pagasts
Ziedoņi (Bornsminde) Lielupes krastā, [19--?],
Rundāles pagasts
Jaungulbene. Velna vārti, [193-],
Jaungulbenes pagasts
Jumpravmuižas parks, 2007,
Mežotnes pagasts
Jumpravmuiža pie Lielupes, 1935,
Mežotnes pagasts
Pie senču pils maketa "Dzintaru" dārzā, [194-],
Laucienes pagasts