Veģeres latviešu bibliotēkas biedrība, [1937],
Tērvetes pagasts