Tērvetes dabas parks, 2010,
Tērvetes pagasts
Tērvetes dabas parks, 2010,
Tērvetes pagasts
Tērvetes dabas parks, 2010,
Tērvetes pagasts
Tērvetes dabas parks, 2010,
Tērvetes pagasts
Tērvetes dabas parks, 2010,
Tērvetes pagasts
Kalnamuižas sanatorija : parks, [193-],
Tērvetes pagasts
Tērvetes sanatorija, [193-],
Tērvetes pagasts
Annas Brigaderes "Sprīdīši", [193-],
Tērvetes pagasts