Kolkas luterāņu baznīca, 2006,
Kolkas pagasts
Vecā Kolkas bāka, [1917],
Kolkas pagasts
Vecā Kolkas bāka, [1917],
Kolkas pagasts
Kolkas rags, [192-],
Kolkas pagasts
Mežu dienas Mazirbē, 1935-05,
Kolkas pagasts
Mazirbes pamatskola, [193-],
Kolkas pagasts
Staņislavs un Jadviga Solzemnieki, [194-],
Kolkas pagasts