Kabiles luterāņu baznīca, 1966,
Kabiles pagasts
Jaunklidzis, [192-],
Plāņu pagasts
Dzelzsgales krogs, [193-],
Nīkrāces pagasts
Viļķenes pagasts. Krustceles, [192-],
Viļķenes pagasts
Rīga. Nami 13. janvāra ielā, 1999-03-28,
Rīga
Neretas novada dome, 2012,
Neretas pagasts
Piltene, 1939,
Piltenes pilsēta
Salaspils, 1982,
Salaspils pilsēta
Rīga. Kungu iela, 2000-01-04,
Rīga
Rīga. Kungu iela, 2000-08-30,
Rīga
Asūne. Ceļu krustojums, 1960,
Asūnes pagasts
Kuldīga. Centrs, [195-],
Kuldīgas pilsēta