Kolkas luterāņu baznīca, 2006,
Kolkas pagasts
Kolkas luterāņu baznīca, [1937],
Kolkas pagasts
Kolkas luterāņu baznīca, [193-],
Kolkas pagasts