Neatpazītas sievietes un bērnu portrets, [19--],
Smiltenes pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Anna Millija Avotiņa ar draudzeni, [193-],
Gulbenes novads
Ella Laiviņ, [19--],
Rīga