Jaunu sieviešu portrets, 1931-07-19,
Rendas pagasts
Neatpazītu sieviešu portrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Kurzemnieces, [192-],
Užavas pagasts
Meitene no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Rokdarbnieču pulciņš Spārē, 1938,
Talsu pilsēta
Marija Ikše, [1935?],
Talsu pilsēta