XVII Dziesmu svētki, 1977,
Rīga
Dziesmu svētki, [197-],
Rīga