Valmieras vecā slimnīca, 2006-08,
Valmiera
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču pilsētas slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Jēkabpils apriņķa slimnīca, [193-],
Jēkabpils