Daugavpils pilsētas slimnīca, [193-],
Daugavpils
Smiltene slimnīca, [191-],
Smiltenes pilsēta