Mazsalaca. Tilts "Kungu celiņos", 1936,
Mazsalacas pagasts
Mazsalaca. Fabrika, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Raiskas vilnas vērptuve, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas fabrika plūdu laikā, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Fabrika, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas fabrika, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [190-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Gājiens pie Sv. Annas baznīcas, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīca, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas vecā baznīca, [189-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīca, [191-],
Mazsalacas pilsēta