Mazsalaca. Salaca pie Neļķu klintīm, [193-],
Mazsalacas pagasts
Mazsalacas tekstilfabrika, 1962,
Mazsalacas pilsēta
Salaca, 1932-05-29,
Mazsalacas novads
Mazsalaca, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Zaļumballe, 1913,
Mazsalacas pilsēta
Neatpazītu meiteņu portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazītas ģimenes portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Tilts pār Salacu, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Rudzu pļauja Mazsalacas "Kļaviņās", [1936],
Mazsalacas pagasts
Mazsalaca, [190-],
Mazsalacas pilsēta
Kristīne Apsīte (dzimusi Vītiņa), [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Uldis un Amanda Apsīši Mazsalacā, [1958],
Mazsalacas pilsēta
Amanda un Uldis Apsīši Mazsalacā, [1958],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Dzelves kalns, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta