Mežotnes pils. Griesti. Lustra, 2010,
Mežotnes pagasts
Mežotnes pils. Iekšskats, 2010,
Mežotnes pagasts
Mežotnes pils. Sienas greznojums, 2010,
Mežotnes pagasts
Gaujienas muiža. Iekšskats, 2010,
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas pils, 2010,
Gaujienas pagasts
Bīriņu muižas pils. Interjers, 2010,
Vidrižu pagasts