Rīga. Doma baznīca, [191-?],
Rīga
Rīgas aerofotogrāfija, [1919?],
Rīga
Jelgava. Tirgus laukums, [192-],
Jelgava
Jelgava. Tirgus laukums, [192-],
Jelgava
Jelgavas pils , [191-],
Jelgava
Jelgava. Tirgus laukums, [192-],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-],
Jelgava
Rīga. Dzelzceļa tilts, [1924-?],
Rīga
Rīgas pils, [193-?],
Rīga