Skaidrīte (Bērzone) Reķe pēc iesvētībām, 1943-05-16,
Laucienes pagasts
Skaidrīte (Bērzone) Reķe pie zārda, 1943-03,
Laucienes pagasts