Iecavas muižas ēkas. Fotokolāža, [19--?],
Iecavas novads