Divu neatpazītu bērnu portrets ar suni, [19--],
Rūjienas pilsēta
Četru jaunu vīriešu grupas portrets, [19--],
Rūjienas pilsēta
Neatpazītu jauniešu dubultportrets, [19--],
Rūjienas pilsēta
Mežsargs, [193-?],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Tilts pār Rūju, 1975,
Rūjienas pilsēta
Krieviņu ģimene, 1930-1931,
Rūjienas pilsēta
Nezināmu sieviešu grupas portrets, [19--],
Rūjienas pilsēta
Nezināmu jauniešu grupas portrets, 1935-05-19,
Rūjienas pilsēta
Jānis Balodis, 1936-08-15,
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Dzelzceļnieki 1. maija demonstrācijā, 1952-05-01,
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Tilts pār Rūjas upi, [193-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Pasta iela, [192-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena, [195-],
Rūjienas pilsēta