Mazsalaca. Salacas krastu ainava, [195-],
Mazsalacas novads