Smiltene. Oktobra svētku mītiņš, 1940,
Smiltenes pilsēta