Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Liepupes luterāņu baznīcas interjers , [192-?],
Liepupes pagasts
Cēsis. Sv.Jāņa baznīca, [193-],
Cēsu pilsēta
Iesvētības Jaunpiebalgā, 1941-06-22,
Jaunpiebalgas pagasts
Apriķu luterāņu baznīca, [193-],
Lažas pagasts