Aknīstes katoļu baznīca. Iekšskats, 2010,
Aknīstes pilsēta