Gauja plūdos pie Strenčiem, 1922,
Strenču novads
Gauja plūdos pie Strenčiem, 1922,
Strenču novads
Gaujas tilts pie Strenčiem , [192-?],
Strenču novads
Gauja plūdos pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Ledus iešana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Applūdušas mājas Strenču apkārtnē, [192-?],
Strenču novads
Tērvete. Tērvetes upīte pavasarī, 1944,
Tērvetes pagasts
Plūdi Rēzeknes pilsētā, [192-?],
Rēzekne
Grīva. Plūdu laikā, 1931,
Daugavpils
Grīva. Plūdu laikā, 1931,
Daugavpils
Ādažu novads. Skola palu laikā, 1931,
Ādažu novads
Strenči. Rīgas iela plūdos, [192-?],
Strenču pilsēta
Tomes pagasts. Plūdi Tomē, 1924-04,
Tomes pagasts
Tomes pagasts. Plūdi Tomē, 1924-04,
Tomes pagasts