Medzes vējdzirnavas, [192-],
Medzes pagasts
Medzes vējdzirnavas, [192-],
Medzes pagasts
Rudes dzirnavas, [192-],
Otaņķu pagasts
Rudes dzirnavas, [193-],
Otaņķu pagasts
Svitenes vējdzirnavas, 2010,
Svitenes pagasts
Svitenes vējdzirnavas, 2010,
Svitenes pagasts
Zvārtavas muižas vējdzirnavas, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas vējdzirnavas, 2010,
Gaujienas pagasts
Lauku māja Lielauces pagastā, [19--?],
Lielauces pagasts
Kuldīgas novads. Fotokolāža, [191-],
Kuldīgas novads
Lamiņu vējdzirnavu drupas, 2010,
Pūres pagasts
Latvijas armijas karavīri Ormaņkalnā, 1939-07,
Elkšņu pagasts
Kurmene. Vējdzirnavas, 1939-08,
Kurmenes pagasts
Rības vējdzirnavas Ceraukstē, [19--?],
Ceraukstes pagasts
Vējdzirnavas Mazsalacas novadā, 1939-1940,
Mazsalacas novads
Liepājas dienvidu daļa, [19--],
Liepāja