Ipiķu vējdzirnavas, [191-],
Ipiķu pagasts
Vējdzirnavas, [19--],
Burtnieku pagasts
Ainaži, [1925],
Ainažu pilsēta
Ainaži, 1914,
Ainažu pilsēta
Talsi. Dzirnavkalns, [190-],
Talsu pilsēta
Jelgava. Plūdi, 1900,
Jelgava
Neatpazītu sieviešu un bērna portrets, [193-],
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas vējdzirnavas, 1948-08-11,
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas vējdzirnavas, [194-],
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas vējdzirnavas, [194-],
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas vējdzirnavas ziemā, [194-],
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas vējdzirnavas, [194-],
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas vējdzirnavas, [194-],
Zvārtavas pagasts
Knapes vējdzirnavas, 2011,
Strenču novads
Pastaru vējdzirnavas, 2013,
Stabulnieku pagasts
Lizuma vējdzirnavas, 2013,
Lizuma pagasts
Ribes vējdzirnavas, 2014,
Ceraukstes pagasts