Daugavpils. Preču stacija, [193-],
Daugavpils
Vilciens pie Neretas, [193-],
Neretas pagasts
Ainažu osta, [192-?],
Ainažu pilsēta