Jelgava. "Zivju tirgus", [191-?],
Jelgava
Rīga, [191-?],
Rīga
Rīgas pils, [193-?],
Rīga
Liepājas osta, [192-],
Liepāja
Liepāja. Osta, [192-],
Liepāja
Liepāja. Osta, [192-],
Liepāja
Liepāja. Osta, [193-],
Liepāja
Rīga, 1935,
Rīga
Tvaikonis "Kaija" Salacgrīvas ostā, [192-],
Salacgrīvas pilsēta
Rīgas osta, [19--],
Rīga
Liepājas osta, 1927,
Liepāja
Tvaikoņi Liepājas ostā, 1927,
Liepāja
Ventspils. Muitas komplekss, [19--],
Ventspils
Ventspils ostas saldētava, [19--],
Ventspils
Tvaikonis Ventspils ostā, [19--],
Ventspils
Ventspils. Osta ziemā, [19--],
Ventspils
Ventspils osta, [19--],
Ventspils