Cilvēki laivā Ventas upē, [193-],
Kuldīgas novads
Ventas rumba, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Venta pie Kuldīgas, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ventas rumba, 1960,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ventas tilts un paviljons, 1960,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Koku pludināšana pa Ventu, 1960,
Kuldīgas pilsēta