Liepāja. Viesnīca "Līva", [196-],
Liepāja
Liepāja. Rožu laukums, [191-],
Liepāja
Liepājas osta, [193-],
Liepāja
Liepāja, [191-],
Liepāja