Mujānu muiža, 2008,
Kocēnu pagasts
Mujānu muiža, 2008,
Kocēnu pagasts
Mujānu muiža, 2008,
Kocēnu pagasts
Mujānu muiža, 2008,
Kocēnu pagasts
Mujānu muiža, 2008,
Kocēnu pagasts
Mujānu muiža, 2008,
Kocēnu pagasts
Mujānu muiža. Žogs, 2008,
Kocēnu pagasts
Mujānu muiža. Klēts, 2008,
Kocēnu pagasts
Jūdžakmens pie Kocēniem, 2000,
Kocēnu pagasts
Rubenes luterāņu baznīca, 1980-04,
Kocēnu pagasts
Rubenes luterāņu baznīca, 1980-04,
Kocēnu pagasts
Rubenes luterāņu baznīca. Tornis, 1980-04,
Kocēnu pagasts
Kārlis Ulmanis Kokmuižā, 1919,
Kocēnu pagasts