Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. Launags "Mičkēnu" mājās, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. Mežā pie "Mičkēnu" mājām, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mežs, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Kaugurmuiža, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguru pagasts. Dzīvojamā ēka, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguru skolas deju kolektīvs, 1989-06,
Beverīnas novads
Teātra izrāde Kauguros 1989.g. maijā, 1989-05,
Beverīnas novads