Skaidu jumta likšana, [192-],
Strenču novads
Stopiņu novads. Liepas, [195-],
Stopiņu novads
Neretas dzelzceļa stacija, [193-],
Neretas pagasts
Celtniecība Neretas novadā, [192-],
Neretas novads
Košrags. Ēkas fragments, 1943-09-11,
Kolkas pagasts