Rīga. Vagonu parks, [192-],
Rīga
Ugāle. Dzelzceļa atjaunošana, [192-],
Ugāles pagasts
Ugāle. Dzelzceļa atjaunošana, [192-],
Ugāles pagasts