Nezināma ekskursantu grupa, [193-],
Strazdes pagasts
Strazdes pagasta koris, [193-],
Strazdes pagasts
Strazdes skolas skolotāji, [193-],
Strazdes pagasts
Strazdes pagasts. Uz plosta, [193-],
Strazdes pagasts
Veļas diena Ilbadu mājās, [193-],
Strazdes pagasts
Anna Blūma, [193-]
Deļļu dzimta, [193-],
Strazdes pagasts
Vīriešu grupas portrets, [193-],
Strazdes pagasts
Grupas portrets, [193-],
Strazdes pagasts
Vīriešu grupas portrets, [193-],
Strazdes pagasts
Grupas portrets uz kāpnēm, [193-],
Strazdes pagasts
Lauku darbi, [193-],
Strazdes pagasts
Marija Gaitniece, [193-],
Strazdes pagasts