Zlēku muiža, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku ūdensdzirnavas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku ūdensdzirnavas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku ūdensdzirnavas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku ūdensdzirnavas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku ūdensdzirnavas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku ūdensdzirnavas, 2010,
Zlēku pagasts
Dobeju krogs Zlēkās, 2010,
Zlēku pagasts
Tilts pār Ventu pie Zlēkām, 2004,
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, [192-],
Zlēku pagasts