Aknīste. Liepa pie luterāņu baznīcas, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Daugava starp Krustpili un Jēkabpili, [193-],
Krustpils novads
Tukuma pamatskolēni - Meža diena, 1932,
Tukuma pilsēta
Tukums. Uguns iela 1, 2000,
Tukuma pilsēta
Latgales ezeru zvejnieki, [193-],
Asūnes pagasts
Piltene. Tiltiņš pār Zvirbuļupīti, 1939,
Piltenes pilsēta
Lauku darbi, [197-]
Neatpazītas sievietes foto, 1931-08-21,
Rendas pagasts
Neretas pagasta Lieluņķeni, [1926?],
Neretas pagasts
Lauku ainava, [195-],
Priekules novads
Neatpazīts tiltiņš koku ielokā, [193-],
Neretas novads